Ein Canolfan Ymgynghori : Our Consultation Hub

Croeso i Ardal y Dinasyddion.  Yma gallwch ddod o hyd i arolygon ac ymgynghoriadau Cyngor Sir Powys ac i roi eich barn ar y rhai a allai fod o ddiddordeb i chi.  Edrychwch ar y rhestr isod. 

Gallwch hefyd defnyddio'r "chwilio" ar frig y dudalen i ddod o hyd i arolygon/ymgynghoriadau trwy ddefnyddio gair allweddol neu bwnc e.e. tai, NEU cliciwch yma i chwilio'n gyffredinol 

Sylwer:  Llwyfan ymgysylltu yw hwn ac rydym yn gweithio gyda'r datblygwr i wella elfennau Cymraeg y safle.   Ein nod tymor hir yw cael safle hollol ddwyieithog.   


Welcome to Citizen Space. Here you can find and give your views on Powys County Council surveys and consultations that may be of interest to you. See the list below.    

You can also use the "search” tool at the top of the page to find surveys/consultations by using a key word or topic e.g. housing, OR click here for a wider search

 Please note: This is a new engagement platform and we are working with the developer to improve the Welsh language elements. Our long-term aim is that this site will be fully bi-lingual.