Model o Ofal 'drafft' ar gyfer gogledd Powys

Closed 19 Jan 2020

Opened 17 Dec 2019

Overview

Yn ystod haf 2019, buom allan yn cwrdd â thrigolion a gweithwyr proffesiynol ar draws Gogledd Powys i glywed rhagor am yr hyn sy'n eich cadw chi neu eich teulu'n ddiogel ac yn iach yn eich cartref a'ch gymuned, eich ardal ehangach, a gwasanaethau iechyd a gofal y tu allan i'r sir ar hyn o bryd.  Hefyd, gwnaethom ofyn i chi pa wasanaethau iechyd a lles yr hoffech chi weld rhagor ohonyn nhw yn y dyfodol

Dangosodd y profiadau a’r sylwadau gwerthfawr rydych chi wedi rhannu pa mor amrywiol ac unigryw yw ein cymunedau o ran ein llesiant heddiw, a’r hyn yr hoffem ni weld yn newid.  Mae’r sylwadau a ddaeth i law wedi cyfrannu at ein Model o Ofal ‘drafft’ ar gyfer gogledd Powys, a gobeithiwn fod eich profiadau wedi’u hadlewyrchu yn y model newydd yn ogystal â dangos ein hymrwymiad i weithio gyda’n gilydd i drawsnewid y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau iechyd a lles yn y dyfodol.

Isod mae cyfres o gwestiynau yn gofyn i ba raddau rydych chi’n cytuno neu’n anghytuno â’r Model o Ofal ‘drafft’, a chwestiwn terfynol am unrhyw wybodaeth ychwanegol yr hoffech ei rhannu.

Areas

 • Aberhafesp
 • Abermule
 • Arddleen
 • Banwy
 • Bausley with Criggion
 • Berriew
 • Bettws
 • Caersws
 • Carno
 • Carreghofa
 • Castle Caereinion
 • Cemmaes
 • Churchstoke
 • Clywedog
 • Deytheur
 • Disserth and Trecoed
 • Dolfor
 • Dulas - Glantwymyn
 • Dulas - Llanidloes
 • Forden
 • Guilsfield Rural
 • Guilsfield Village
 • Gungrog
 • Hafren
 • Hyssington
 • Kerry
 • Llanbadarn Fynydd
 • Llanbister
 • Llanbrynmair
 • Llandrinio
 • Llandyssil
 • Llanerchyddol
 • Llanerfyl
 • Llanfair Caereinion
 • Llanfechain
 • Llanfihangel
 • Llanfyllin
 • Llangedwyn
 • Llangurig
 • Llangyniew
 • Llanllugan
 • Llanllwchaiarn North
 • Llanllwchaiarn West
 • Llanrhaeadr-ym-Mochnant
 • Llansilin
 • Llanwddyn
 • Llanwnog
 • Llanwyddelan
 • Llidiartywaen
 • Machynlleth
 • Manafon
 • Meifod
 • Middletown
 • Mochdre
 • Montgomery
 • Newtown Central
 • Newtown East
 • Newtown South
 • Pool
 • Sarn
 • St. Harmon
 • Trefeglwys
 • Tregynon

Audiences

 • Cynulleidfaoedd Powys
 • Pobl Ifanc 0 - 25 oed
 • Trethdalwyr Treth y Cyngor
 • Defnyddwyr Gwasanaeth
 • Trigolion Powys
 • Welsh speakers
 • Credu
 • Tros Gynnal
 • Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys
 • Fforwm Pobl Hŷn
 • Anabledd Corfforol a Nam ar y Synhwyrau
 • Fforwm Ieuenctid Powys
 • Panel Dinasyddion Powys
 • Gweithwyr
 • Ysgolion
 • Busnesau Powys
 • Contractwyr
 • Ymwelwyr a thwristiaid

Interests

 • gofal preswyl, byw'n annibynnol, gofalu, anableddau
 • maethu, mabwysiadu, plant sy'n derbyn gofal, rhai sy'n gadael gofal
 • Gweledigaeth 2025, Tuag at 2040, Y Gyllideb, Treth y Cyngor, Cyfreithiol, Cyfathrebu, Llais Trigolion
 • Cyn-ysgol, meithrin, cynradd, uwchradd, arbennig, ADY, addysg bellach, gofalwyr, moderneiddio ysgolion
 • Hawliau tramwy, gwasanaethau cefn gwlad, llyfrgelloedd, hamdden, datblygu chwareaon
 • Cymraeg