Find Consultations

 • Future Aspirations

  We would like to find out a little bit about what you think about working when you are older, as well as any jobs that you might be interested in finding out more about. More
  Closed 29 November 2019
 • Cyfuno Ysgol Fabanod Ladywell Green a Ysgol Iau Hafren

  Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar y cynigion canlynol yng nghyswllt Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren: Cau Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren Agor ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd i blant 4-11 oed ar safleoedd presennol Ysgol... More
  Closed 7 November 2019
 • Amalgamation of Ladywell Green Infants and Hafren C.P. Junior School

  Powys County Council is consulting on the following proposals relating to education in Newtown: To close Ladywell Green Infants School and Hafren C.P. Junior School To establish a new English-medium primary school for pupils aged 4-11 on the current sites... More
  Closed 7 November 2019
 • Library User Survey for children and young people aged 7 – 11 years

  We would like to know what you think about how using this library helps you at home and at school. If you do not have an answer, please leave the question blank. If you do not understand a question, please do ask the library staff. More
  Closed 20 October 2019
 • Library User Survey for Children and young people aged 11 - 16 years

  We would like to know what you think about how using this library helps you at home and at school. If you do not have an answer, please leave the question blank. If you do not understand a question, please do ask the library staff. More
  Closed 20 October 2019
 • Arolwg Defnyddwyr Llyfrgelloedd i blant a phobl ifanc rhwng 7 -11 oed

  Hoffem wybod beth yw eich barn ynghylch sut y mae defnyddio’r llyfrgell hon yn eich helpu gartref ac yn yr ysgol. Ticiwch un blwch ar bob llinell. Os nad oes gennych ateb, gadewch y cwestiwn yn wag. Os nad ydych yn deall cwestiwn, gofynnwch i staff y llyfrgell. More
  Closed 20 October 2019
 • Arolwg Defnyddwyr Llyfrgelloedd i blant a phobl ifanc rhwng 11 – 16 oed

  Hoffem wybod beth yw eich barn ynghylch sut y mae defnyddio’r llyfrgell hon yn eich helpu gartref ac yn yr ysgol. Ticiwch un blwch ar bob llinell. Os nad oes gennych ateb, gadewch y cwestiwn yn wag. Os nad ydych yn deall cwestiwn, gofynnwch i staff y llyfrgell. More
  Closed 20 October 2019
 • North Powys Wellbeing Survey 2019

  Under the Powys Regional Partnership Board (PRPB) we are working together to take forward a once in a generation opportunity to transform services in north Powys. We have a high level of ambition to improve health and wellbeing services through a new model of care as set out in... More
  Closed 15 September 2019
 • Arolwg Lles Gogledd Powys 2019

  Dan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys, rydym yn gweithio gyda’n gilydd i fanteisio ar gyfle euraidd i drawsnewid gwasanaethau yng ngogledd Powys. Ein huchelgais yw gwella gwasanaethau iechyd a lles trwy fodel newydd o ofal a nodir yn y Strategaeth Iechyd a Gofal a gafodd ei... More
  Closed 15 September 2019
 • Cynigion Rheoli Afon Gwy

  Yn ddiweddar, ymgynghorydd y Cyngor ar 11 opsiwn rheoli ymarferol gwahanol mewn perthynas â lansio canŵs o gomin Glas-y-Bont Uchaf, Y Clas-ar-Wy i'r Afon Gwy. Mae angen gwaith rheoli fel bod y canŵs sy'n cael eu lansio yn cael eu cydbwyso'n gynaliadwy gyda gweithgareddau eraill ar yr... More
  Closed 30 June 2019
 • River Wye Management Proposal

  The Council recently consulted on 11 different practical management options, in relation to the launching of canoes from Upper Glas-y-Bont common, Glasbury onto the River Wye. Management is needed to allow for canoe launching that is sustainably balanced with other river-based activities,... More
  Closed 30 June 2019
41 results. Page 2 of 2