Find Consultations

 • Arolwg Lles Gogledd Powys 2019

  Dan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Powys, rydym yn gweithio gyda’n gilydd i fanteisio ar gyfle euraidd i drawsnewid gwasanaethau yng ngogledd Powys. Ein huchelgais yw gwella gwasanaethau iechyd a lles trwy fodel newydd o ofal a nodir yn y Strategaeth Iechyd a Gofal a gafodd ei... More
  Closed 15 September 2019
 • North Powys Wellbeing Survey 2019

  Under the Powys Regional Partnership Board (PRPB) we are working together to take forward a once in a generation opportunity to transform services in north Powys. We have a high level of ambition to improve health and wellbeing services through a new model of care as set out in... More
  Closed 15 September 2019
 • River Wye Management Proposal

  The Council recently consulted on 11 different practical management options, in relation to the launching of canoes from Upper Glas-y-Bont common, Glasbury onto the River Wye. Management is needed to allow for canoe launching that is sustainably balanced with other river-based activities,... More
  Closed 30 June 2019
 • Cynigion Rheoli Afon Gwy

  Yn ddiweddar, ymgynghorydd y Cyngor ar 11 opsiwn rheoli ymarferol gwahanol mewn perthynas â lansio canŵs o gomin Glas-y-Bont Uchaf, Y Clas-ar-Wy i'r Afon Gwy. Mae angen gwaith rheoli fel bod y canŵs sy'n cael eu lansio yn cael eu cydbwyso'n gynaliadwy gyda gweithgareddau eraill ar yr... More
  Closed 30 June 2019
4 results. Page 1 of 1