Arolwg i’r Byddar/Trwm eu Clyw

Closed 31 Oct 2020

Opened 20 Oct 2020

Overview

Rydym yn dymuno gwybod beth yw eich barn ar y gwasanaeth a ddarparwn a lle y gallwn wella.

Fe fyddem wrth ein boddau petaech yn gallu cymryd rhan!

 

 

 

 

Gallwch wylio fideo Iaith Arwyddion Prydeinig sy’n cynnwys y cwestiynau.  Ar ôl i chi ei wylio gallwch naill ai:

- llenwi’r arolwg ar-lein isod: 

- anfon eich ymatebion ar e-bost i customer@powys.gov.uk;

- gwneud fideo o’ch atebion gan ddefnyddio Iaith Arwyddion Prydeinig a’i anfon i customer@powys.gov.uk.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Defnyddwyr Gwasanaeth

Interests

  • Gweledigaeth 2025, Tuag at 2040, Y Gyllideb, Treth y Cyngor, Cyfreithiol, Cyfathrebu, Llais Trigolion
  • Cymraeg