Arolwg Busnes COVID-19 Powys 2020

Closed 12 Jul 2020

Opened 11 Jun 2020

Overview

Mae Cyngor Sir Powys yn awyddus i wybod pa effaith y mae’r coronafeirws yn ei gael ar eich busnes a pha gefnogaeth sydd ei angen arnoch nawr ac yn y dyfodol.  Rydym yn gweithio’n agos â Llywodraeth Cymru i helpu busnesau trwy’r cyfnod anodd hwn.  Byddwn yn defnyddio eich sylwadau wrth i ni drafod a gweithio gyda Llywodraeth Cymru, Busnes Cymru a’n sefydliadau partner i sicrhau fod Powys ar y ffordd i wella.

Ni ddylai’r arolwg gymryd dros 10 munud i’w lenwi.

Am y wybodaeth ddiweddaraf ar gymorth busnes Covid-19, ewch i wefan benodol y cyngor ar:  https://cy.powys.gov.uk/coronafeirws

Sylwch:  Mae Cyngor Sir Powys yn gyfrifol am sicrhau a diogelu eich preifatrwydd wrth ymateb i arolwg ar y porth hwn.  Pe byddech yn rhoi unrhyw ddata personol (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), rydym am i chi wybod y bydd yn cael ei gadw’n ddiogel am gyfnod penodol yn unig, a’i ddefnyddio at y dibenion sydd yn yr arolwg yn unig gan gydymffurfio â’r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data.  Cliciwch ar y tab Preifatrwydd ar waelod y dudalen i wybod mwy.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Powys businesses

Interests

  • Cymraeg