Premiwm Treth y Cyngor ar Eiddo Cyfnodol

Closes 14 Dec 2020

Opened 2 Nov 2020

Overview

Mae rheoliadau’n caniatáu i bremiwm Treth y Cyngor o 100% gael ei godi ar eiddo heb eu meddiannu (sef eiddo sydd wedi’i ddodrefnu’n sylweddol NAD yw’n cael ei feddiannu fel unig neu brif gartref rhywun). Bydd hyn yn golygu tâl o 200%.

Adwaenir eiddo mewn meddiant o bryd i’w gilydd yn fwy cyffredinol fel:

  • Cartref gwyliau
  • Ail gartref
  • Llety gwyliau - nad yw’n diwallu’r meini prawf i gael ei brisio ar gyfer Ardrethi Busnes, hynny yw, mae ar gael i’w osod am 140 diwrnod a/neu mae’n cael ei osod am 70 diwrnod mewn cyfnod o ddeuddeg mis.

Penderfynodd Aelodau ar 9 Mawrth 2016 i gyflwyno premiwm Treth y Cyngor o 50%, a ddaeth i rym o 1 Ebrill 2017, ar eiddo mewn meddiant o bryd i’w gilydd a fydd yn arwain at dâl Treth y Cyngor o 150%.

Why we are consulting

Ar 24 Medi 2020 ystyriodd Cyngor Sir Powys rybudd o gynnig i godi premiwm Treth y Cyngor ar gyfer eiddo mewn meddiant o bryd i’w gilydd i 75% ac mae’r Cyngor yn awyddus i ddeall y canlynol:

  • Yr effaith mae eiddo mewn meddiant o bryd i’w gilydd yn ei chael o fewn cymunedau lleol o ran twristiaeth a’r economi leol.
  • Yr effaith mae’n eic chael ar faint o dai fforddiadwy sydd ar gael.
  • Yr effaith gall codi’r premiwm ei chael ar faint o dai mewn meddiant o bryd i’w gilydd fydd yn y dyfodol.

Ni ddylai’r holiadur gymryd mwy na 15 munud i’w gwblhau.

Bydd y canlyniadau’n helpu’r Cyngor i bennu polisi’r dyfodol mewn perthynas â phremiymau treth y cyngor ar eiddo mewn meddiant o bryd i’w gilydd.

 

Sylwch: Cyngor Sir Powys sy’n gyfrifol am sicrhau a diogelu eich preifatrwydd wrth i chi ymateb i arolwg dros y porth hwn.  Pe baech yn rhoi unrhyw ddata personol (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn) rydym am i chi wybod y bydd yn cael ei gadw’n ddiogel am gyfnod byr yn unig, a’i ddefnyddio am y rhesymau a nodir yn yr arolwg yn unig ac yn ôl y Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data.  Cliciwch ar y tab Preifatrwydd ar waelod y dudalen i wybod mwy.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Council Tax Payers

Interests

  • Cymraeg