Premiwm Treth y Cyngor ar eiddo gwag hirdymor

Closed 30 Oct 2020

Opened 18 Sep 2020

Overview

Yn ôl y rheolau, mae modd codi premiwm o 100% ar dreth y cyngor ar gyfer eiddo gwag hirdymor gan arwain at gyfanswm o 200%.  (Eiddo gwag hirdymor yw eiddo sydd heb ddodrefn ac wedi bod yn wag ers dros flwyddyn.)

Ar 9 Mawrth 2016, cytunodd Aelodau i gyflwyno premiwm o 50% ar Dreth y Cyngor, a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2017, ar eiddo gwag hirdymor, gan arwain at gyfanswm o 150% yn nhreth y cyngor.

Mae Cyngor Sir Powys yn awyddus i ddeall:

  • pam fod eiddo’n cael eu gadael yn wag am gyfnodau hir
  • manteision llai o eiddo gwag ar gymunedau lleol
  • pa effaith y bydd codi’r premiwm yn ei gael ar nifer yr eiddo gwag hirdymor.

Ni ddylai’r arolwg gymryd dros 15 munud i’w lenwi.

Bydd y canlyniadau’n helpu’r Cyngor benderfynu faint o bremiwm i’w godi ar eiddo gwag hirdymor.

Sylwch: Cyngor Sir Powys sy’n gyfrifol am sicrhau a diogelu eich preifatrwydd wrth i chi ymateb i arolwg dros y porth hwn.  Pe baech yn rhoi unrhyw ddata personol (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn) rydym am i chi wybod y bydd yn cael ei gadw’n ddiogel am gyfnod byr yn unig, a’i ddefnyddio am y rhesymau a nodir yn yr arolwg yn unig ac yn ôl y Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data.  Cliciwch ar y tab Preifatrwydd ar waelod y dudalen i wybod mwy.

What happens next

 

 

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Council Tax Payers

Interests

  • Cymraeg