Arolwg Adborth Prosiect Parc y Llyn 2020

Closed 30 Apr 2020

Opened 11 Mar 2020

Overview

Derbyniodd Cyngor Sir Powys grant o £50k o Gynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei weinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, i wella cyfleusterau yn ardal llyn Llandrindod.

Mae'r gwaith wedi cynnwys gosod llwyfannau pysgota newydd, llwybrau cerdded a chuddfan adar newydd o amgylch y llyn.  Adeiladwyd y llwyfannau a'r llwybrau cerdded o ddeunydd wedi'i gynhyrchu o blastig wedi'i ailgylchu. 

Cynhaliwyd arolwg cyn dechrau'r gwaith ym mis Mawrth 2019 a bellach rydym yn gofyn eich barn am y cyfleusterau ar ol i'r gwaith gael ei gwblhau. Y nod yw casglu argraff o'r llyn cyn ac ar ol y gwaith ac os yw hyn wedi newid ers gwneud y gwaith gwella.  

Sylwer:  Cyngor Sir Powys sy'n gyfrifol am sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg gan ddefnyddio'r porth hwn.  Pe byddech yn rhoi unrhyw ddata personol i ni (eich enw llawn, eich cyfeiriad neu'ch rhif ffôn), hoffem i chi wybod y caiff ei storio'n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ei ddefnyddio at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd.  Cliciwch ar y tab preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael gwybod mwy.

Why We Are Consulting

Mae'r arolwg yn casglu barn grwpiau â diddordeb, ymwelwyr a defnyddwyr y llyn nawr bod y gwaith wedi'i gwblhau.

 

What Happens Next

Byddwn yn defnyddio'r canlyniadau i roi adborth i'r rhai sydd wedi ariannu'r prosiect.

 

Areas

  • Llandrindod North
  • Llandrindod Wells East
  • Llandrindod Wells South No. 1
  • Llandrindod Wells South No. 2
  • Llandrindod Wells West

Audiences

  • Trigolion Powys

Interests

  • Cymraeg