Holiadur Ymchwil Digidol - Sefydliadau Gwirfoddol 2020

Closed 9 Nov 2020

Opened 14 Oct 2020

Overview

Rydym yn cynnal astudiaeth ymchwil ym Mhowys ac yn awyddus i gael barn Sefydliadau Gwirfoddol sy'n helpu pobl hŷn yn eu cartrefi.

Hoffem ni ddarganfod beth sy’n eich ysgogi chi, pa rwystrau sy’n eich wynebu, os oes rhai, ac a allai Digital Solutions eich helpu i’w goresgyn.

Ni ddylai’r arolwg gymryd mwy na 5 munud i’w gwblhau, ac mae’n ddi-enw oni bai eich bod yn dewis rhannu eich manylion cyswllt â ni.


Sylwer:  Cyfrifoldeb Cyngor Sir Powys yw sicrhau a diogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn ymateb i arolwg drwy’r porth hwn.  Bydd unrhyw ddata personol y byddwch yn ei roi i  ni (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn), yn cael ei storio’n ddiogel am gyfnod cyfyngedig yn unig, ac fe’i defnyddir at y dibenion a ddisgrifiwyd yn yr arolwg yn unig ac yn unol â’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) newydd.  Cliciwch ar y tab preifatrwydd ar waelod y dudalen i gael rhagor o wybodaeth.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Anyone from any background

Interests

  • Vision 2025, Towards 2040, Budget, Council Tax, Legal, Communications, Resident Voice
  • Cymraeg