Ein Canolfan Ymgynghori

Croeso i Ardal y Dinasyddion.  Yma gallwch ddod o hyd i arolygon ac ymgynghoriadau Cyngor Sir Powys ac i roi eich barn ar y rhai a allai fod o ddiddordeb i chi.  Edrychwch ar y rhestr isod. 

Gallwch hefyd defnyddio'r "chwilio" ar frig y dudalen i ddod o hyd i arolygon/ymgynghoriadau trwy ddefnyddio gair allweddol neu bwnc e.e. tai, NEU cliciwch yma i chwilio'n gyffredinol

Sylwer:  Llwyfan ymgysylltu yw hwn ac rydym yn gweithio gyda'r datblygwr i wella elfennau Cymraeg y safle.

Ein nod tymor hir yw cael safle hollol ddwyieithog

English

Ymgynghoriadau Caeëdig

 • Trawsnewid Addysg ym Mhowys

  Mae Cyngor Sir Powys wrthi'n datblygu ei weledigaeth ar gyfer addysg ym Mhowys. Yn dilyn ymarfer ymgysylltu a gynhaliwyd yn nhymor yr hydref gyda nifer o randdeiliaid, gan gynnwys penaethiaid, llywodraethwyr, staff ysgolion, cynghorwyr sir, staff y gwasanaeth ysgolion a... More

  Closed 24 February 2020

 • Holiadur Fforwm Rhieni a Gofalwyr ADY

  Ydych chi’n rhiant / yn ofalwr i blentyn neu unigolyn ifanc ag anghenion addysg arbennig (AAA) / anghenion dysgu ychwanegol (ADY)? Os felly, hoffem ni gael eich barn ar Fforwm Rhieni a Gofalwyr ADY Powys: More

  Closed 23 February 2020

 • Arolwg ar yr Amcanion Cydraddoldeb Drafft 2020

  Dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 mae’n rhaid i bob awdurdod lleol sicrhau na fydd yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw un sy’n ceisio cael gwasanaeth gan y cyngor, beth bynnag yw eu hoedran, rhyw, anabledd, crefydd, cenedligrwydd, ethnigrwydd ayb. Mae’r ddeddfwriaeth yn rhestru naw... More

  Closed 9 February 2020

 • Model o Ofal 'drafft' ar gyfer gogledd Powys

  Yn ystod haf 2019, buom allan yn cwrdd â thrigolion a gweithwyr proffesiynol ar draws Gogledd Powys i glywed rhagor am yr hyn sy'n eich cadw chi neu eich teulu'n ddiogel ac yn iach yn eich cartref a'ch gymuned, eich ardal ehangach, a gwasanaethau iechyd a gofal y tu allan i'r sir ar hyn o... More

  Closed 19 January 2020

 • Cyfuno Ysgol Fabanod Ladywell Green a Ysgol Iau Hafren

  Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar y cynigion canlynol yng nghyswllt Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren: Cau Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren Agor ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd i blant 4-11 oed ar safleoedd presennol Ysgol... More

  Closed 7 November 2019

We Asked, You Said, We Did

Here are some of the issues we have consulted on and their outcomes.

We Asked

Which library do you go to? What do you do there?

Do you think the library helps you to :

 • learn and find out things
 • helps you get better at reading
 • helps you do better at school

Do you feel the library is a safe and enjoyable space?

Does is make a difference to your life?

What score out of 10 would you give it overall? 

 

You Said

57 children completing the survey during the week from Knighton, Llandrindod Wells, Newtown, Welshpool, Llanfyllin and Builth Wells libraries. 

The activities children did at the library were (in order)

 • choose books to take home 
 • read books 
 • attend a story time, club or event
 • use the computer
 • study or do some homework

53 out ot the 57 children who responded said yes the library helped them to learn and find out things. 

 • 55 said it helped them get better at reading
 • 48 said it helped them do better at school 
 • 55 said they felf their library was a safe and enjoyable place to be 
 • 49 said it made a difference to their lives
 • 53 gave it either a 9 or 10 rating out of 10 overall

We Did

Fed back the findings to the Welsh Government and have looked at the feedback so we can improve our service wherever possible. 

We Asked

Which library do you go to?

What do you do there?

Do you think the library helps you to :

 • learn and find out things
 • helps you get better at reading
 • helps you do better at school

Do you feel the library is a safe and enjoyable space?

Does is make a difference to your life?

What score out of 10 would you give it overall? 

You Said

57 children completing the survey during the week from Knighton, Llandrindod Wells, Newtown, Welshpool, Llanfyllin and Builth Wells libraries. 

The activities children did at the library were (in order)

 • choose books to take home 
 • read books 
 • attend a story time, club or event
 • use the computer
 • study or do some homework

53 out ot the 57 children who responded said yes the library helped them to learn and find out things. 

 • 55 said it helped them get better at reading
 • 48 said it helped them do better at school 
 • 55 said they felf their library was a safe and enjoyable place to be 
 • 49 said it made a difference to their lives
 • 53 gave it either a 9 or 10 rating out of 10 overall

We Did

Fed back the findings to the Welsh Government and have looked at the feedback so we can improve our service wherever possible.