Sefydlu ysgol bob oed newydd yn Llanfair Caereinion

Closed 24 Nov 2020

Opened 13 Oct 2020

Overview

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnal ymgynghoriad ar y cynigion canlynol yn gysylltiedig ag addysg yn Llanfair Caereinion:

  • Cau Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion
  • Sefydlu ysgol pob oed ddwyieithog newydd i ddisgyblion 4-18 oed ar safleoedd presennol Ysgol Gynradd Gymunedol Llanfair Caereinion ac Ysgol Uwchradd Caereinion.

Y dyddiad targed ar hyn o bryd yw cau'r ddwy ysgol ar 31 Awst 2022, ac agor yr ysgol newydd ar 1 Medi 2022.

Mae dogfen ymgynghori  sy’n rhoi mwy o wybodaeth am y cynigion, i’w gweld ar wefan y Cyngor:

https://cy.powys.gov.uk/article/9790/Ysgol-G.G.-Llanfair-Caereinion-ac-Ysgol-Uwchradd-Caereinion

Dyddiad cau’r ymgynghoriad hwn yw 24 Tachwedd 2020.  Rhaid derbyn ymatebion erbyn y dyddiad hwn.

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel a rhoi gwybod sut rydym yn defnyddio eich manylion.

Am wybodaeth ar sut y mae’r Tîm Trawsnewid Addysg yn diogelu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod prosesau ymgynghori, darllenwch  hysbysiad preifatrwydd Trawsnewid Addysg ar y ddolen ganlynol: https://cy.powys.gov.uk/article/9804/Hysbysiad-Preifatrwydd-Trawsnewid-Ysgolion

 

Areas

  • Llanfair Caereinion

Audiences

  • Cynulleidfaoedd Powys

Interests

  • Cyn-ysgol, meithrin, cynradd, uwchradd, arbennig, ADY, addysg bellach, gofalwyr, moderneiddio ysgolion
  • Cymraeg