Cyfuno Ysgol Fabanod Ladywell Green a Ysgol Iau Hafren

Closed 7 Nov 2019

Opened 26 Sep 2019

Overview

Mae Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar y cynigion canlynol yng nghyswllt Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren:

  • Cau Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren
  • Agor ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd i blant 4-11 oed ar safleoedd presennol Ysgol Fabanod Ladywell Green ac Ysgol Iau Hafren

Y dyddiad targed presennol i gau'r ddwy ysgol yw 31 Awst 2021 gyda'r ysgol newydd i agor ar 1 Medi 2021.

Mae dogfen ymgynghori'n rhoi mwy o fanylion am y cynigion ar gael ar wefan y Cyngor yn https://cy.powys.gov.uk/article/7477/Ysgol-Fabanod-Ladywell-Green-ac-Ysgol-Iau-Hafren.

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn yw'r 7 Tachwedd 2019.  Rhaid i ni dderbyn pob ymateb erbyn y dyddiad hwn.

Mae’r Cyngor wedi’i ymrwymo i gadw eich gwybodaeth personol yn ddiogel a’ch hysbysu am sut yr ydym yn defnyddio eich gwybodaeth.

I ddysgu am sut y mae’r Cyngor yn diogelu eich gwybodaeth bersonol, gallwch weld hysbysiad preifatrwydd y Cyngor, sydd ar gael trwy’r linc canlynol: https://cy.powys.gov.uk/preifatrwydd.

Am wybodaeth am sut mae’r Tîm Trawsnewid Ysgolion yn diogelu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol a gesglir yn ystod prosesau ymgynghori, gallwch weld yr hysbysiad preifatrwydd Trawsnewid Ysgolion, sydd ar gael trwy’r linc canlynol: https://cy.powys.gov.uk/moderneiddioysgolion.

Areas

  • Newtown East

Audiences

  • Cynulleidfaoedd Powys

Interests

  • Cyn-ysgol, meithrin, cynradd, uwchradd, arbennig, ADY, addysg bellach, gofalwyr, moderneiddio ysgolion
  • Cymraeg