Dyfodol Anghenion Addysgol Arbennig/Anghenion Dysgu Ychwanegol ym Mhowys

Closed 22 Jul 2020

Opened 24 Jun 2020

Overview

Ar 23 Mehefin 2020, fe wnaeth Cabinet y Cyngor gymeradwyo ymgysylltu ar weledigaeth drafft ar gyfer darpariaeth AAA/ADY ym Mhowys. Bydd yr ymgyslltu yn dod i ben ar 22 Gorffennaf 2020.

Gallwch weld y ddogfen ddrafft isod:

Yn dilyn y cyfnod ymgysylltu, bydd adroddiad yn cael ei baratoi yn crynhoi’r adborth a dderbyniwyd, a chaiff y ddogfen ei diweddaru fel y bydd angen. Caiff y dogfennau hyn eu hystyried gan Gabinet y Cyngor heb fod yn hwyrach na Hydref 2020.

Os oes angen copi wedi’i brintio o’r ddogfen hon arnoch, neu gopi mewn fformat gwahanol, cysylltwch efo’r Tîm Trawsnewid Ysgolion ar 01597 82677, neu anfonwch e-bost at school.organisation@powys.gov.uk.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Cynulleidfaoedd Powys
  • Pobl Ifanc 0 - 25 oed
  • Welsh speakers

Interests

  • Cyn-ysgol, meithrin, cynradd, uwchradd, arbennig, ADY, addysg bellach, gofalwyr, moderneiddio ysgolion
  • Cymraeg