Ymgynghori ar Deithio Llesol 2020

Closes 28 Dec 2020

Opened 5 Oct 2020

Overview

Bwriad Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw annog pobl Cymru i gerdded a seiclo.  I wireddu hyn, mae’r ddeddfwriaeth yn rhoi dyletswydd ar gynghorau lleol i enwi, gwella a hyrwyddo “llwybrau teithio llesol penodol” mewn unrhyw dref sydd â phoblogaeth o dros 2000 o drigolion.  Mae’r ddeddfwriaeth wedi enwi un-ar-ddeg o drefi ym Mhowys.   Nod yr arolwg yw gweld beth yw arferion trigolion yr ardaloedd hynny  o ran cerdded a seiclo er mwyn enwi’r llwybrau a’r cyrchfannau poblogaidd a cheisio creu rhwydwaith teithio llesol yn y dref.

Sylwch: Cyngor Sir Powys sy’n gyfrifol am sicrhau a diogelu eich preifatrwydd wrth i chi ymateb i arolwg dros y porth hwn.  Pe baech yn rhoi unrhyw ddata personol (eich enw llawn, cyfeiriad neu rif ffôn) rydym am i chi wybod y bydd yn cael ei gadw’n ddiogel am gyfnod byr yn unig, a’i ddefnyddio am y rhesymau a nodir yn yr arolwg yn unig ac yn ôl y Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data.  Cliciwch ar y tab Preifatrwydd ar waelod y dudalen i wybod mwy.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Anyone from any background

Interests

  • Vision 2025, Towards 2040, Budget, Council Tax, Legal, Communications, Resident Voice
  • Road maintenace, potholes, safety, street lighting, refuse collection, recycling, green garden waste, bus services, school transport, blue badges, car parking
  • Cymraeg