Arolwg Defnyddwyr Llyfrgelloedd i blant a phobl ifanc rhwng 11 – 16 oed

Closed 20 Oct 2019

Opened 14 Oct 2019

Overview

Hoffem wybod beth yw eich barn ynghylch sut y mae defnyddio’r llyfrgell hon yn eich helpu gartref ac yn yr ysgol. Ticiwch un blwch ar bob llinell. Os nad oes gennych ateb, gadewch y cwestiwn yn wag. Os nad ydych yn deall cwestiwn, gofynnwch i staff y llyfrgell. 

 

 

Why We Are Consulting

Hoffem wybod beth yw eich barn ynghylch sut y mae defnyddio’r llyfrgell hon yn eich helpu gartref ac yn yr ysgol. Ticiwch un blwch ar bob llinell. Os nad oes gennych ateb, gadewch y cwestiwn yn wag. Os nad ydych yn deall cwestiwn, gofynnwch i staff y llyfrgell. 

What Happens Next

Diolch am lenwi'r arolwg hwn.

Areas

  • All Areas

Audiences

  • Young People aged 0 - 25 years of age

Interests

  • Rights of way, countryside services, libraries, leisure, sports development
  • Cymraeg